Jak przebiega naprawa hydrantu zewnętrznego?

Aby sieć wodociągowa spełniała wszystkie wymagania przeciwpożarowe, w jej skład muszą wchodzić hydranty zewnętrzne nadziemne. Powinny odznaczać się one odpowiednim wyposażeniem – przede wszystkim muszą posiadać odcięcia, które pozwolą na ich odłączanie od sieci w dowolnym momencie.

Serwis hydrantów i badanie sprzętu

serwis hydrantówKażdy hydrant to kadłub wykonany z głowicy żeliwnej i dwóch podstawek (górnej i dolnej) połączonych ze sobą rurą zewnętrzną, a także zespół wewnętrzny – tutaj uwzględnić należy ogumowanego grzybka, kulę, rurę wewnętrzną oraz wszystkie niezbędne oprawki, wrzeciona, nakrętki i tuleje mosiężne. Dzięki zaciśnięciu końców rury wewnętrznej na grzybku tworzy się naprawdę szczelna i zwarta instalacja. Grzybek hydrantu jest niezbędny, gdyż daje on możliwość otwierania i zamykania otworu odwadniającego. Kula ogumowana pełni zaś rolę dodatkowego uszczelnienia. W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni stanu technicznego hydrantu, przydatny może okazać się serwis hydrantów zewnętrznych w Nowym Sączu. Profesjonalne badanie opiera się na kilku czynnościach. Na samym początku należy sprawdzić stan techniczny hydrantu zewnętrznego, a także sprawdzić otwarcie zasuwy. Następnym krokiem powinno być dokonanie pomiaru ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego oraz jego wydajności nominalnej.

serwis hydrantówAby wynik był jak najbardziej miarodajny, należy zastosować dokładny przepływomierz, najlepiej elektromagnetyczny – daje on precyzyjne wyniki, a zużycie wody podczas jego działania jest niewielkie. Uwzględnić należy błąd pomiarowy 0,5%. Ostatnim krokiem przeglądu jest udokumentowanie badania – protokołem, w którym należy zamieścić wyniki testu – wydajność oraz wysokość ciśnienia statycznego i dynamicznego. Serwis hydrantów zewnętrznych w Nowym Sączu uwzględnia także wymianę poszczególnych elementów, jeżeli wykryto jakieś nieszczelności. Jeśli jest to nieszczelność zamknięcia głównego, wówczas należy zdjąć kołpak i głowicę, wyciągnąć zespół wewnętrzny i dokonać jego oględzin – jeśli na powierzchni grzyba znajdziemy jakieś uszkodzenia, powinniśmy wymienić zespół wewnętrzny na nowy. Z kolei jeśli przecieki pochodzą z dławnicy, wówczas wystarczy wymienić uszczelniające pierścienie gumowe.

To właśnie pierścienie uszczelniające oraz grzyb hydrantu to elementy, które mogą ulegać zużyciu w czasie długoletniej eksploatacji, dlatego, jeśli chodzi o ich wymianę, dobrze sprawdza się tu serwis hydrantów zewnętrznych w Nowym Sączu. Profesjonalne serwisy hydrantów zewnętrznych w Nowym Sączu oferują prowadzenie regularnych przeglądów.