Częstotliwość przeglądów rejestracyjnych

Badania techniczne samochodu, które zadecydują o możliwości dopuszczenia go do ruchu, są obowiązkowe przed rejestracją samochodu. W przypadku nowych samochodów należy je wykonać przed upływem trzech lat od dnia rejestracji, następnie w ciągu dwóch lat od tej daty, a później corocznie.

Samochody na gaz, uprzywilejowane, do nauki jazdy i taksówki, bez względu na wiek, wymagają corocznych przeglądów technicznych.

Cena przeglądu jest stała, ustalona odgórnie przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla samochodów osobowych wynosi 98 zł, dla pojazdów osobowych na gaz – 161 zł, dla osobowych sprowadzonych z zagranicy – 169 zł, dla osobowych po kolizji drogowej – 94 zł. Z kolei ponowny przegląd konkretnej części, naprawionej po wykryciu usterki, to 14-36 zł.

silnik